Press "Enter" to skip to content

Traficul de persoane, discurs în Parlamentul României a unui deputat ales în diaspora

APDA, 28 martie 2018 – Miercuri, 28 martie 2018 domnul Nicolae-Daniel Popescu, deputat USR în circumscripţia electorală nr. 43 Diaspora, a susţinut în Parlament o declaraţie politică pe tema traficului de persoane. Domnul deputat a atras atenţia asupra faptului că România este pe primul loc în rândul ţărilor europene cu privire la numărul de victime ale traficului de persoane. Ca atare, se impun măsuri urgente de prevenire, combatere şi sancţionare a acestui fenomen. Fără o implicare mai activă din partea autorităţilor române pe toate cele trei paliere de acţiune, acest fenomen va continua să facă victime mai ales în rândul celor mai vulnerabili – femei şi copii.

Potrivit unui raport din 2016 al Consiliului Europei, în perioada 2011-2015, numărul total al victimelor traficului de persoane provenite din România a fost de 4.622. Majoritatea au fost femei (66%), iar copiii au reprezentat 34,5% din numărul total al victimelor. Principala formă de exploatare a fost cea sexuală (pentru 54% dintre victime), urmată de exploatarea prin muncă (34%) şi cerşetoria forţată (6%). Principalele ţări de destinaţie ale acestora au fost Italia, Spania, Germania, Franţa, Grecia, Polonia şi Marea Britanie.

În acest context, obligaţia României de a lua măsuri urgente şi mai hotărâte ca până acum în materie de prevenire, combatere şi sancţionare a traficului de persoane se impune cu necesitate. Dat fiind că este un fenomen de o gravitate şi amploare îngrijorătoare, cu consecinţe greu de remediat în plan individual şi social, este surprinzător faptul că nu au fost luate până acum măsuri mai severe, deşi legislaţia europeană şi cadrul legal-instituţional naţional permit şi încurajează acest lucru.

Domnul deputat Nicolae-Daniel Popescu şi-a exprimat la finalul declaraţiei politice convingerea că, printr-o presiune parlamentară susţinută asupra instituţiilor competente în domeniul traficului de persoane, lupta împotriva acestui fenomen va fi luată realmente în serios şi va da rezultate. De aceea, domnul deputat va continua să urmărească îndeaproape activitatea autorităţilor sub acest aspect.