Press "Enter" to skip to content

Tot mai mulţi imigranţi pe piaţa muncii din Quebec

APDA, 24 iulie 2018 – Numărul imigranţilor integraţi pe piaţa muncii din Quebec creşte continuu: în perioada 2006 – 2017 au apărut 480.000 de noi posturi, 250.000 fiind ocupate de noii rezidenţi în provincia francofonă, cele mai multe locuri de muncă nou create şi ocupate de imigranţi fiind în Montreal: circa 197.000.

De notat că 4 din 10 imigranţi care muncesc în Quebec sunt supracalificaţi pentru posturile pe care le ocupă!

La nivelul întregii provincii, cele mai multe angajări de imigranţi s-au făcut în sectorul ocrotirii sănătăţii şi asistenţei sociale – peste 50.000 de poziţii -, apoi în transporturi, comerţ şi administraţie publică.

Ponderea imigranţilor în numărul total al celor integraţi pe piaţa muncii din Quebec s-a majorat la 16 % (de la 11%), iar în categoria de vârstă 25-54 de ani rata de ocupare a ajuns egală între cei născuţi în Canada şi noii veniţi.

Sorin Cehan