Press "Enter" to skip to content

Soliciți asistență medicală în Italia dacă ești rezident temporar? Iată în ce condiții

APDA, 2 octombrie 2017 – Sistemul de sănătate italian oferă asistență medicală oricărei persoane aflată pe teritoriul său, rezident temporar, în cazul unor urgențe medicale sau în cazul tratamentelor necesare, dar nu urgente, începute în alt stat și care trebuie să se prelungească și pe perioada șederii acelei persoane pe teritoriul Italiei.

În Italia, Cardul European de Asigurări de Sănătate se numește Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM).

Limitările Cardului European de Asigurări de Sănătate:

  • cardul nu acoperă costurile tratamentelor planificate;
  • cardul nu acoperă tratamente în centre private, ce nu au contract cu Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Ca cetățean al unui stat membru UE sau al unui stat membru al Spațiului Economic European (spațiu UE la care se adaugă Islanda, Liechtenstein, Norvegia) sau ca cetățean al Elveției și asigurat în respectivul stat, aveți dreptul de a solicita asistență medicală centrelor medicale publice sau private ce au contract cu Servizio Sanitario Nazionale (SSN), pe parcursul șederii temporare, doar cu ajutorul Cardului European de Asigurări de Sănătate. Acest card este eliberat la cerere de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate din România, este gratuit și are o valabilitate de șase luni.

Asistența medicală implică, în general, tratamente gratuite, dar și tratamente cu coplată. Valoarea coplății este stabilită de fiecare regiune în parte.

Pentru a beneficia de asistență medicală, trebuie să vă prezentați la un furnizor de astfel de servicii (spital, doctor etc.) și să prezentați Cardul European de Asigurări de Sănătate (sau un înlocuitor temporar), împreună cu un document de identitate și veți beneficia de aceleași tratamente ca și cetățenii italieni asigurați.

Pentru mai multe detalii: avocatnet.ro