Press "Enter" to skip to content

”România și Republica Moldova au o diasporă comună, nu două”

APDA, 5 februarie 2018 – Deputat Constantin Codreanu: ”România și Republica Moldova au o diasporă comună, nu două. Pentru a-i asista pe românii de pe ambele maluri ale Prutului stabiliți în afara granițelor țării, Bucureștiul și Chișinăul vor semna un nou Acord bilateral”

Urmare a unei interpelări a deputatului PMP Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) aduce la cunoștința deputatului aspecte importante ce țin de cooperarea interguvernamentală București-Chișinău privind diaspora comună a celor două state românești.

Astfel, în răspunsul adresat deputatului Constantin Codreanu, MRP comunică, între altele, următoarele:

”Ulterior semnării în octombrie 2015 a Memorandumului de înțelegere între Biroul pentru relații cu diaspora din Republica Moldova și Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, cele două părți au continuat cooperarea conform competențelor legale și prevederile documentului sus-menționat.

În perioada 26-27 septembrie 2016, șefa Biroului pentru relația cu diaspora din Republica Moldova a efectuat o vizită de lucru în România, la invitația ministrului delegat pentru românii de pretutindeni, context în care a fost convenită sprijinirea unor proiecte concrete de cooperare bilaterală și continuarea schimbului de informații și bune practici cu privire la diaspora comună.

Contactele cu Biroul pentru relații cu diaspora din Republica Moldova au continuat și după înființarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în același cadru, menit să conducă la aprofundarea cooperării bilaterale cu privire la diaspora comună, Totodată, prin proiectele finanțate, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a stimulat cooperarea dintre asociațiile diasporale ale celor două țări.

Ca urmare a dialogului purtat la nivel de secretar de stat al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni cu Biroul pentru relații cu diaspora din Republica Moldova, a fost convenită actualizarea Memorandumului de înțelegere din octombrie 2015, atât în contextul creării ministerului, cât mai ales pentru dezvoltarea domeniilor prevăzute de acest Memorandum.

Proiectul noului Memorandum se află în stadiu de avizare la Ministerului Afacerilor Externe (…) și adaugă la documentul precedent inițiative în domeniul educației și a mass-media de limbă română din diaspora comună, precum și în domeniului promovării identității etnice comune. Ulterior semnării acestui document de cooperare bilaterală, vom fi în măsură să detaliem suplimentar proiectele convenite cu Biroul pentru relații cu diaspora din Republica Moldova.

Folosim acest prilej pentru a vă mulțumi pentru interesul acordat acestei problematici și pentru disponibilitatea de colaborare, asigurându-vă, totodată, de întreaga deschidere în vederea continuării dialogului instituțional”.

De asemenea, domnul Teodor Meleșcanu, Ministru al Afacerilor Externe al României, a adus punctul său de vedere la cunoștința președintelui Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării: ”Am primit cu interes interpelarea dumneavoastră cu privire la semnarea unui Acord interguvernamental România – Republica Moldova privind diaspora comună a celor două state. (…) Ministerul Afacerilor Externe va sprijini MRP în proiectele vizând consolidarea relațiilor cu Republica Moldova, în conformitate cu interesele de politică externă ale României și cu respectarea deplină a normelor și principiilor de drept internațional. Folosesc această ocazie pentru a vă reasigura de întreaga disponibilitate de a coopera în vederea înregistrării de progrese semnificative în implementarea agendei de cooperare dintre România și Republica Moldova”.

Amintim că la 31 octombrie 2017 deputatul Constantin Codreanu a prezentat o Declarație politică la tribuna Camerei Deputaților, cerând guvernului României semnarea cu guvernul Republicii Moldova unui Acord privind diaspora comună a celor două state.

Totodată, deputatul Constantin Codreanu a interpelat în acest subiect Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

DEPUTAT,

Constantin CODREANU