Press "Enter" to skip to content

Roma, prezentarea cărții „Mircea Eliade și tradiția – Timpul, Mitul, Cicluri Cosmice”

APDA, 25 aprilie 2018 – La data de 21 aprilie 2018, ambasadorul George Bologan a luat parte la prezentarea cărții „Mircea Eliade și tradiția – Timpul, Mitul, Cicluri Cosmice” de Lara Sanjakdar, în prezența noului președinte al Regiunii Lombardia, Attilio Fontana, a consulului general al României la Milano, Adrian Georgescu, a directorului editurii și editorul cărții, Adolfo Morganti, a reprezentanților cultului ortodox și greco-catolic, a unor membrii ai Parlamentului Italiei, precum și a unui public italian numeros. Evenimentul a fost organizat la Solbiate Olona de Asociația Culturală italiană „Terra Insubre”, în cadrul celei de a 22-a Adunări Generale Anuale a asociației.

În discursul său, ambasadorul României a trecut în revistă principalele concepte tratate de volumul autoarei Lara Sanjakdar, pornind de la semnificația acestora din antichitate, de la ideație și până în prezent, în contextul amplu al identității, culturii și spiritului național și european. Acesta a subliniat rolul important pe care întâlnirea dintre culturi și popoare îl are ca element fundamental în formarea, dezvoltarea și consolidarea identității, reprezentând o oportunitate pentru înțelegerea și cunoașterea reciprocă a valorilor și tradițiilor. Trebuie să “redescoperim dorința de a vedea mereu în celălalt umanitatea comună și, prin istoria și simbolurile identității noastre, să putem reafirma solidaritatea culturală europeană, dincolo de rănile sângeroase ale diviziunii postbelice. Noi europenii avem aceeași geografie spirituală, trebuie să înțelegem și să redescoperim simbolurile comune, depășind prejudecățile și dând valoare vieții” a concluzionat diplomatul român, mulțumind asociației și Regiunii pentru invitația de a participa, alături de președintele Fontana, la lucrările Adunării Generale.

În marja evenimentului, ambasadorul României în Italia a avut o întâlnire cu Președintele Attilio Fontana pe temele de pe agenda comună. Discuțiile s-au axat pe relațiile bilaterale excelente și pe rolul comunității românești în societatea italiană.