Press "Enter" to skip to content

Protecția românilor în străinătate: Centrul SOLVIT din România a soluționat în proporție de 99% cazurile gestionate în decursul anului 2017

APDA, 10 iulie 2018 – Comisia Europeană a finalizat raportul privind performanța rețelei SOLVIT pentru anul 2017 și a mulțumit centrului SOLVIT România, aflat în coordonarea structurii din Ministerul Afacerilor Externe gestionate de către ministrul delegat pentru Afaceri Europene, pentru eforturile depuse în asigurarea respectării drepturilor cetățenilor și ale întreprinderilor decurgând din legislația europeană.

SOLVIT îndeplineşte rolul de intermediar şi se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică, pe de alta, acolo unde există posibilitatea ca legislaţia comunitară să fi fost aplicată în mod necorespunzător, iar serviciul este gratuit. În decursul anului precedent, centrul SOLVIT România a gestionat un număr de 142 de cazuri, dintre care 66 ca centru de origine și 76 ca centru responsabil.

„Prin intermediul activității desfășurate de centrul SOLVIT România, ne dorim să arătăm că cetățenii români sunt protejați și că reacționăm atunci când există orice semnal că ei sunt trataţi incorect, acest mecanism acționând în favoarea persoanelor fizice şi juridice ale căror drepturi dobândite prin calitatea de cetăţean al Uniunii Europene au fost încălcate într-un alt stat membru“, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.

De asemenea, SOLVIT România a răspuns unui număr de 163 de solicitări care nu s-au încadrat în criteriile SOLVIT. Experții SOLVIT le-au oferit petenților elemente explicative și clarificatoare în legătură cu întrebările adresate și i-au îndrumat către alte autorități competente. Cele mai frecvente cazuri SOLVIT introduse de România au fost către țări precum Regatul Unit, Germania, Italia și Franța, iar cele mai numeroase cazuri primite au fost de la centrele SOLVIT Ungaria, Italia și Franța.

În ultimul an, cazurile SOLVIT România au fost soluționate în proporție de 99%, patru cazuri din cinci fiind soluționate mai rapid față de termenul maximal de zece săptămâni prevăzut la nivel european. Cazurile SOLVIT România au fost introduse preponderent de către cetățeni, în număr de 64 de cazuri, un singur caz fiind înaintat de o persoană juridică.

Domeniile juridice principale în ceea ce privește activitatea SOLVIT sunt securitatea socială (stabilirea pensiilor comunitare, acordarea alocațiilor pentru copii ai căror părinți lucrează în alte state membre ale Uniunii Europene), libera circulație a persoanelor și recunoașterea calificărilor profesionale. Față de anii precedenți, numărul de cazuri în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale a scăzut, datorită unei mai bune gestiuni a cererilor de certificate de conformitate și recomandări de către autoritățile publice competente.

SOLVIT România a soluționat și o problemă structurală în ceea ce privește necesitatea traducerii certificatului de înmatriculare a vehiculelor, cerință eliminată în urma gestionării unei situații semnalate centrului SOLVIT.

De asemenea, ca urmare a demersurilor de informare publică și transparentizare a activității Centrului SOLVIT România, inițiate de către ministrul delegat pentru Afaceri Europene, prin înființarea liniei TELVERDE-SOLVIT, în luna august a anului 2017, au fost preluate 251 de apeluri telefonice în anul de referință, fapt evidențiat în raportul Comisiei Europene.

Informații suplimentare

SOLVIT reprezintă un mecanism creat și coordonat de Comisia Europeană în domeniul pieței interne, care funcţionează pe baza cooperării dintre cele 31 de centre constituite în cadrul administraţiilor publice ale statelor membre ale Uniunii Europene şi ale celorlalte trei state aparţinând Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein). Aceste centre formează reţeaua SOLVIT si sunt conectate prin intermediul unei baze de date online, aflată sub coordonarea şi supravegherea Comisiei Europene.

Fiecare plângere este gestionată de două centre SOLVIT: cel de origine (centrul SOLVIT fie din statul membru de cetățenie sau de stabilire, fie din statul membru care deține o legătură administrativă cât mai strânsă cu petentul) și cel responsabil (centrul SOLVIT din statul membru în care se află autoritatea publică care a încălcat legislația UE). Pe de altă parte, SOLVIT nu poate rezolva litigii între două firme sau problemele întâmpinate în calitate de consumator, dar nici nu gestionează plângeri la adresa instituţiilor Uniunii Europene.

Pentru mai multe informații despre rețeaua SOLVIT, puteți accesa pagina dedicată SOLVIT de pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe, https://www.mae.ro sau să consultați site-ul oficial al Comisiei Europene, http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm.

Ionică Armanca