Press "Enter" to skip to content

Proiect legislativ în favoarea românilor care vor să muncească in străinătate: anularea comisioanelor firmelor de plasare

APDA, 17 aprilie 2018 – Guvernul vrea să interzică firmelor specializate în plasarea forței de muncă să perceapă comisioane, taxe sau tarife de la românii care doresc să se angajeze în străinătate pentru orice fel de activități de mediere efectuate în vederea găsirii de locuri de muncă pentru aceștia, urmând ca firmele respective să poată încasa bani doar de la angajatorii externi care caută mână de lucru.

“Activitatea de mediere în vederea angajării cetățenilor români în străinătate se efectuează gratuit, fără a se percepe de la aceștia comisioane, tarife sau taxe, inclusiv pentru consultanță, îndrumare pentru angajare, sprijinire în vederea redactării unor documente necesare angajării, traduceri de acte, testarea aptitudinilor și abilităților, preselecție sau pentru orice alte activități efectuate în vederea angajării. Comisioanele, tarifele sau taxele prevăzute la alin. (1) sunt percepute de la angajatorii străini, persoane juridice sau fizice, în vederea prestării activității de mediere de către agenții de plasare a forței de muncă sau de către furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă”, se arată într-un proiect de modificare a legislației în vigoare.

Aceasta stipulează în prezent că agenții de ocupare a forței de muncă în străinătate pot percepe un tarif de mediere, care să le acopere costurile, pentru identificarea locurilor de muncă oferite de angajatorii din străinătate, publicarea locurilor de muncă și a condițiilor de ocupare a acestora, pentru preselecția sau, după caz, selecția candidatilor, precum și pentru întreprinderea demersurilor pentru angajarea persoanelor selectate pe locurile de muncă oferite.

De asemenea, normele în vigoare prevăd că, dacă tarifele pentru prestarea serviciilor de mediere sunt încasate de la angajatori străini, agenții de ocupare a forței de muncă nu pot pretinde plata serviciilor de mediere și de la solicitanții de locuri de muncă în străinătate și că firmele de intermediere restituie, parțial sau total, tariful serviciilor de mediere încasat de la solicitanți, dacă nu reușesc să le ofere locuri de muncă în termenul stabilit prin contractele de mediere sau dacă, înainte de expirarea duratei contractului de mediere, beneficiarul acestui contract renunță la mediere.

Aceste prevederi în prezent în vigoare urmează să fie abrogate.

Sorin Cehan