Press "Enter" to skip to content

Prezență diplomatică românească la seminarul pe tema egalității drepturilor și a combaterii violenței, organizat de Primăria Milano

APDA, 17 iulie 2018 – Vineri, 13 iulie a.c., Președinta Comisiei pentru egalitatea drepturilor din cadrul Primăriei Milano, Diana De Marchi, a propus întâlnirea cu tema Puterea femeilor, organizată la Casa Drepturilor din Milano.

Acest eveniment este al treilea din șirul de întâlniri care au ca obiectiv orientarea, sprijinirea și susținerea femeilor, indiferent de cetățenie, în situații de dificultate economică, violență domestică și integrare.

Au participat numeroși reprezentanți ai societății civile, printre care reprezentanți ai asociațiilor, administrației publice, avocați, sociologi, psihologi, asistenți sociali, reprezentanți ai mediului universitar. Oficiile consulare din Mexic, Republica Dominicană, Bolivia, El Salvador, au fost reprezentate. A fost prezent și consulul român, Iulia Cupșa Kiseleff.

Evenimentele de gen, propuse unei variate categorii de participanți, femei sau bărbați, urmăresc o mai bună înțelegere a parcursului pe care administrația publică milaneză trebuie să îl aibă pentru a valoriza proiectele privind egalitatea șanselor între femei și bărbați. Astfel sunt create rețele de colaborare menite a susține activități pe teme precum violența, maternitatea, sănătatea, îngrijirea minorilor.

În contextul prezenței celor 5 consuli, au fost exemplificate rezultate concrete: Consulatul din Bangladesh a creat o platformă on-line care poate fi accesată de victimele violențelor și de persoanele cu alte nevoi specifice care, în a doua fază, intră în dialog direct cu voluntari și persoane abilitate pentru găsirea soluțiilor. Un alt exemplu este proiectul, de mare amploare, realizat de Grupul consular al Americii Latine și Nordul Caraibelor pentru combaterea violenței domestice în colaborare Primăria Milano, Tribunalul pentru minori din Milano, Poliția locală, Baroul din Milano și serviciile sociale locale. În acest cadrul, consulul român a recomandat promovarea unor spoturi informative despre normele minime care favorizează integrarea cetățenilor străini și care combat violența de orice gen, aducând împreună, în același mesaj, reprezentanții corpului consular lombard și ai administrației publice.

Proiectele propuse au ca finalitate nu doar atingerea obiectivului inițial, ci favorizează procesul de integrare prin schimbul de informații, o mai bună cunoaștere a serviciilor administrative, a drepturilor și obligațiilor, orientarea în mediul cultural, obținerea unor răspunsuri la nevoile specifice.

Sorin Cehan