Press "Enter" to skip to content

Poetul clujean Ion Cristofor a primit diploma cu titlul de „Omul Anului- 2017” în Israel

APDA, 26 martie 2018 – Poetul clujean Ion Cristofor a primit zilele trecute diploma cu titlul de „Omul Anului- 2017” şi medalia guvernamentală „Terra Sancta”. Ambele au fost acordate de către Asociaţia Scriitorilor Evrei de Limbă Română şi de Centrul Cultural Israeliano-Român, informează NapocaNews.

Gazdele poetului clujean au fost scriitorii Dragoş Nelersa şi Teşu Solomovici.

Printre poeţii premiaţi pentru cărţile lor se numără Rodica Grindea şi Beatrice Bernath. Ultima este nepoata unei profesoare de limba franceză (de la Liceul Energetic din Cluj).

Ion Cristofor (pseudonimul lui Ioan Cristofor Filipaş). S-a născut la 22 aprilie 1952, în com. Geaca (jud. Cluj). A absolvit Liceul industrial energetic din Cluj-Napoca (1972) şi Facultatea de Filologie din Cluj, secţia română-franceză (1976). Doctor în filologie cu lucrarea Aron Cotruş între revoltă şi rugăciune (2001) şi masterand al Facultăţii de ştiinţe politice, administrative şi ale comunicării din Cluj (2006). A debutat în Familia (1969). A fost redactor la revista Echinox (1974-1976).

Volume: În odăile fulgerului, poezii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982, cu o prefaţă de Petru Poantă; Cina pe mare, poezii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988; Aron Cotruş, exilatul, istorie literară, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 1999); Scriitori belgieni, eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000, Scriitori din Ţara Sfântă, , vol. I., eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000; Seneffe sau vocaţia dialogului, interviuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000; Marsyas, poezie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 ;Scriitori din Ţara Sfântă, vol.II, eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2002;Aron Cotruş între revoltă şi rugăciune, istorie şi critică literară, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003;Nicholas Catanoy sau avatarii unui peregrin, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003; Scriitori din Ţara Sfântă, , vol. III, eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004; Casa cu un singur perete, poezie, Editura Studia, Cluj-Napoca, 2004;Sărbătoare la ospiciu, poezie, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004;Nicholas Catanoy sau avatarii unui peregrin, ediţia a II-a, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005; Amurgul dimineţii.Convorbiri cu Gabriel M.Gurman, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005; Francofonie şi dialog, eseuri şi interviuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006;Românitate şi exil, interviuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006; Belgia sau regatul poeţilor, eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007; O cuşcă pentru poet, poezie, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007; Oameni, gânduri şi cărţi, interviuri, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, Angore et taedio, poezie, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009; Cine a dat foc Romei, poezie,Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2010; Geamantanul de sticlă/The Glass Suitcase, poezie (ediţie bilingvă româno-engleză, traducere de Dan Brudaşcu), Editura Sedan, Cluj-Napoca, 2011.

Colaborator la Dicţionarul scriitorilor români, coordonare şi revizuire ştiinţifică de Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (1995, 1998, 2001, 2002); Dicţionarul esenţial al scriitorilor români, coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (2001); Academia Română, Dicţionarul general al literaturii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004; Dicţionarul biografic al scriitorilor români, coordonat de Aurel Sasu (2005) ş.a.

Traduceri din literatura universală: Tahashi Arima, Umbra lui Ulise, 1996; Alain Petre, Izbitura luminii/Le heurt de la lumière, ediţie bilingvă, 1998; Alain Jadot, Kechup, maioneză, muştar, Berlin, 1998; Paul Emond,Iubiri imposibile, 1999; Philippe Jones, Fragmente de cer, , 2000 Lecţia tenebrelor. Poeţi belgieni de limbă franceză, 2000; Liliane Wouters, Jurnalul scribului, ediţie bilingvă, 2003; Poeţi din Kansai, Antologie de poezie japoneză contemporană, 2004; Florilegiu de poezie japoneză de azi, 2006;Poeţi din Tunisia, 2010.