Press "Enter" to skip to content

Plata retroactivă a contribuției la pensii, până la sfârșitul anului 2017: Ce trebuie să faci și unde?

APDA, 1 noiembrie 2017 – Persoanele interesate să achite retroactiv contribuția la pensii, pentru cel mult cinci ani, se pot adresa autorităților până la sfârșitul anului 2017. Totuși, pentru a beneficia de această facilitate temporară, ce permite completarea stagiului de cotizare pentru pensii, solicitanții trebuie să respecte anumite condiții.

Persoanele care încă n-au ieșit la pensie se mai pot adresa caselor teritoriale de pensii până la sfârșitul anului curent. Concret, cererile pentru plata retroactivă a contribuției la pensii se depun între 27 octombrie 2016 și 31 decembrie 2017. În acest sens, este necesară încheierea unui contract de asigurare socială.

Această posibilitate temporară este prevăzută de Legea nr. 186/2016, fiind valabilă doar pentru perioadele anterioare (în limita a cinci ani) în care cei interesați n-au fost asigurați nici în sistemul public de pensii, nici într-un alt sistem de asigurări sociale. Cu alte cuvinte, plata retroactivă a contribuției la pensii permite completarea stagiului de cotizare pentru obținerea pensiilor în sistemul public. De exemplu, pensii ce necesită stagiu de cotizare sunt cea pentru limită de vârstă și cea anticipată.

Mai exact, plata se poate face pentru perioade cuprinse între data încheierii contractului de asigurare socială cu casa de pensii și ultimii cinci ani anteriori acestei date. De exemplu, o persoană care încheie astăzi contractul de asigurare socială cu casa de pensii de la domiciliu/reședință poate face plăți retroactive pentru perioade ce se întind cel mult până în aprilie 2012.

Contractul indicat se încheie între persoana interesată de plata retroactivă a contribuției și casa teritorială de pensii de la domiciliul/reședința acesteia. Totodată, actul poate fi încheiat și de un mandatar desemnat prin procură specială. Într-un comunicat de presă din octombrie 2016 al Casei Naționale de Pensii Publice era precizat că, în afară de contract (ce se completează la casa de pensii teritorială), solicitanții mai au nevoie de:

  • actul de identitate (plus cel al mandatarului, dacă este cazul) – original și copie;
  • procura specială autentificată în condițiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar;
  • o declarație pe propria răspundere (se completează la sediul casei teritoriale de pensii).

Referitor la plata efectivă a contribuției la pensii, aceasta este posibilă fie într-o singură tranșă, fie în tranșe lunare, însă cel târziu până la data de 31 decembrie 2017. Ca să exemplificăm, o persoană ce încheie astăzi contractul are la dispoziție peste opt luni pentru a plăti suma totală, dar o persoană care-l încheie la începutul lunii decembrie 2017 are la dispoziție doar luna respectivă.

Banii pot fi achitați fie în numerar, la casieria casei de pensii, fie prin mandat poștal, fie prin alte modalități prevăzute de lege (cum ar fi prin virament într-un cont bancar).

Important! Contribuția retroactivă la pensii se calculează, în esență, în funcție de valoarea salariului minim brut (cel puțin – adică se poate alege și o sumă mai mare de-atât) și de cota de contribuție pentru condiții normale de muncă, valabile în luna/lunile anterioare pentru care se face plata.

avocatnet.ro