Press "Enter" to skip to content

Parlamentul European a decis: Muncitorii români detașați în străinătate vor primi aceleași beneficii ca cei din țările gazdă detașați pe plan local

APDA, 31 mai 2018 – Parlamentul European a adoptat în 29 mai Rezoluţia legislativă privind detașarea lucrătorilor.

Acest modifică substanțial situația lucrătorilor angajați de o firmă dintr-un stat și trimiși să muncească în alt stat. Până acum, muncitorii angajați în România și trimiși „în deplasare” în străinătate erau plătiți cu salariul minim din țară, iar taxele și contribuțiile erau plătite la nivelul României.

Noua lege europeană va intra în vigoare peste doi ani, timp în care va trebui aprobată de Parlamentul din fiecare țară.

Proiectul de fundamentare al legii a luat în calcul diferenţele dintre nivelul de salarii înregistrat în cele trei grupe principale de ţări, aşa cum apar în evaluările Comisiei Europene.

Ţări cu nivel scăzut de salarii (mai puţin de jumătate din media europeană): Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Polonia, Slovacia, Ungaria, Letonia, Lituania, România şi Bulgaria.

Ţări cu nivel salarial în jurul mediei europene: Cipru, Spania, Grecia, Malta, Slovenia şi Portugalia.

Ţări cu nivel salarial peste media UE: Danemarca, Luxemburg, Suedia, Finlanda, Belgia, Olanda, Germania, Franţa, Austria, Italia.

Acum se încearcă o egalizare a condiţiilor de salarizare şi a condiţiilor obligatorii asigurate acestor lucrători detaşaţi.

Iată principalele prevederi, potrivit Adevărul:

  1. Lucrătorii detaşaţi care sunt trimişi temporar de la locul lor de muncă obişnuit, pe teritoriul statului membru în care au fost detaşaţi, la un alt loc de muncă, ar trebui să beneficieze de cel puţin aceleaşi indemnizaţii sau de acelaşi nivel de rambursare a cheltuielilor de transport, cazare şi masă pentru lucrătorii plecaţi din ţara de domiciliu din raţiuni profesionale care se aplică lucrătorilor locali în statul membru respectiv. Acelaşi lucru ar trebui să fie valabil pentru cheltuielile suportate de un lucrător detaşat atunci când acesta este obligat să călătorească către şi de la locul său de muncă obişnuit în statul membru pe teritoriul căruia este detaşat. Plata dublă a cheltuielilor de transport, cazare şi masă ar trebui evitată.
  2. Detaşarea are un caracter temporar, iar lucrătorul detaşat se întoarce de obicei în ţara de origine după finalizarea muncii pentru care a fost detaşat. Cu toate acestea , având în vedere durata lungă a anumitor detaşări şi recunoscând legătura dintre piaţa muncii din ţara gazdă şi lucrătorii detaşaţi pe astfel de perioade lungi , este necesar să se prevadă că, în cazul detaşărilor care depăşesc 12 luni, ţările gazdă ar trebui să asigure că întreprinderile care detaşează lucrători pe teritoriul lor garantează un set suplimentar de condiţii de muncă şi de încadrare care se aplică în mod obligatoriu lucrătorilor din statul membru în care se desfăşoară munca. Această perioadă ar trebui extinsă pe baza unei notificări motivate din partea prestatorului de servici
  3. Atunci când se compară remuneraţia plătită lucrătorului detaşat şi remuneraţia cuvenită în conformitate cu legislaţia şi/sau practicile statului membru pe teritoriul căruia lucrătorul este detaşat, ar trebui să se ţină seama de suma brută a remuneraţiei. Ar trebui comparate sumele totale brute ale remuneraţiei, mai degrabă decât elementele individuale ale remuneraţiei devenite obligatorii conform prevederilor de la articolul 3 alineatul (1). Pentru a asigura transparenţa şi a oferi asistenţă autorităţilor competente atunci când efectuează verificări şi controale, este necesar totuşi ca elementele care alcătuiesc remuneraţia să poată fi identificate în mod suficient de detaliat, în conformitate cu legislaţia şi cu practicile naţionale din statul membru de origine.

Aici se poate citi varianta în limba română a noii legi.

Sorin Cehan