Press "Enter" to skip to content

”Modificările Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, extrem de importante pentru comunităţile româneşti din străinătate”

APDA, 16 iulie 2018 –  COMUNICAT DE PRESĂ primit de la doamna deputat Claudia Gilia (Grupul parlamentar al PSD)

„Modificările Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, extrem de importante pentru comunităţile româneşti din străinătate”

Am votat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, un act normativ deosebit de important pentru viaţa comunităţilor româneşti din afara graniţelor. În calitate de membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, susţinerea proiectelor care vizează aceste comunităţi constituie o prioritate a mandatului meu de deputat!

Actul normativ are ca obiect de reglementare actualizarea şi armonizarea dispoziţiilor iniţiale ale Legii 299/2007 cu situaţia actuală şi evoluţia comunităţilor româneşti, precum şi corelarea acesteia cu Legea nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora.

Proiectul de lege a fost dezbătut cu maximă seriozitate de către Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, după multe ore de dezbateri fiind admise un număr de 45 de amendamente la textul iniţial al propunerii. Practic, legea care a fost trimisă la promulgare oferă posibilitatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni să acorde sprijin financiar românilor din diaspora, printr-un buget propriu destinat acestor finanţări, un aspect extrem de benefic în Anul Centenarului.

Legea are ca obiect de reglementare afirmarea şi promovarea identităţii culturale, lingvistice şi religioase a comunităţilor româneşti, facilitarea procesului de reintegrare a cetăţenilor români cu reşedinţa în străinătate care se reîntorc în ţara şi, cel mai important, extinderea ariei de acordare a unor drepturi românilor din afara graniţelor.

Principalele modificări aduse Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni vizează creşterea numărului ataşaţilor diplomatici pentru comunităţile româneşti din străinătate, dar şi acordarea de burse de studiu în vederea aprofundării cunoştinţelor de limba română şi pentru afirmarea identităţii. De asemenea, va fi înfiinţată Agenţia pentru Cercetare, Strategie şi Sprijin pentru Diaspora, care va urmări protejarea drepturilor românilor din străinătate, precum şi sprijinirea acestora în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile din fondurile naţionale şi europene, consultanţă pe tema facilităţilor fiscale eligibile românilor din diaspora pentru demararea de noi afaceri, precum şi prezentarea opţiunilor de formare profesională, educaţională şi investiţională existente în România.

La elaborarea acestui proiect de lege, Guvernul a luat în considerare dinamica şi volatilitatea emigraţiei, precum şi preocuparea statului român de a consolida identitar comunităţilor de români din străinătate, concomitent cu intenţia de a-i determina să se reîntoarcă în ţară.

Sunt convinsă că extinderea ariei de acordare a unor drepturi românilor din afara graniţelor, fundamentată pe delimitarea clară a categoriei aparţinând românilor de pretutindeni, va contribui în mod esenţial la îmbunătăţirea imaginii României şi a percepţiei, nu o dată deformată, asupra prezenţei româneşti în statele unde regăsesc aceste comunităţi. Pe de altă parte, legea îşi mai propune dezvoltarea şi consolidarea mediului asociativ, în scopul evoluţiei în spirit european a românilor plecaţi din ţară. În aceste condiţii, Guvernul României, prin Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, va deveni un partener credibil şi implicat pentru toate asociaţiile şi organizaţiile de români din afara graniţelor care doresc să iniţieze proiecte şi programe destinate îmbunătăţirii vieţii comunităţilor româneşti.

Sorin Cehan