Press "Enter" to skip to content

Ești pe punctul de a deveni șomer în Italia? Iată câți bani primești și cum se depune cererea

APDA, 18 septembrie 2017 – Cei care și-au pierdut locul de muncă subordonat primesc NASpI, adică Noua Indemnizație de Asigurare Socială pentru Angajare introdusă în 2015, care înlocuiește vechea indemnizație de șomaj ordinar și ASpI, Asigurarea Socială pentru Angajare. Gazeta Românească din Italia  explică în ce fel se calculează indemnizația, dar și când se suspendă și cum se face cererea.

Valoarea indemnizației NASpI, adică suma care se încasează pentru șomaj, este echivalentul a:

– 75% din salariul mediu lunar impozabil în scop de asigurare socială din ultimii 4 ani, în cazul în care acesta este egal sau inferior pragului stabilit de lege, reevaluat anual de ISTAT. Pentru 2017 rămâne neschimbată valoarea fixată în 2015, adică 1.195 de euro;

– 75% din suma stabilită de lege (adică acei 1.195 de euro) plus 25% din diferența  dintre salariul mediu lunar impozabil și cei 1.195 euro, dacă salariul mediu lunar impozabil este mai mare decât pragul stabilit de lege.

Formula de calcul

Calculul indemnizației de șomaj se bazează pe următoarea formulă: salariul impozabil în scop de asigurări sociale din ultimii 4 ani împărțit la totalul săptămânilor de contribuție și multiplicat cu coeficientul de 4,33.

Iată un exemplu concret. Un lucrător a muncit timp de 10 ani la o firmă înainte de a fi concediat. Salariul său mediu lunar impozabil din ultimii 4 ani a fost de 3.000 de euro. Înseamnă că retribuția media anuală, calculând 13 salarii lunare (încă există contracte naționale care nu au al 14-lea salariu), este de 39.000 de euro (3.000 x 13). Așadar, 39.000 de euro anual timp de 4 ani înseamnă 156.000 de euro.

Acum împărțim această sumă cu numărul de săptămâni de contribuție. Cum lucrătorul în chestiune a plătit asigurări sociale timp de 10 ani, înseamnă că a lucrat 520 de săptămâni (52 de săptămâni x 10 ani). Astfel, împărțim 156.000 la 520 de săptămâni și obținem 300 de euro.

Acum, așa cum am spus, trebuie să înmulțim cei 300 de euro cu coeficientul numeric astfel încât să aflăm ce șomaj încasează lucrătorul concediat: 300 de euro x 4,33 ne dau 1.299 de euro. Acesta este ajutorul de șomaj pe care îl va primi.

Pragul pentru 2017

În orice caz, șomajul nu poate să depășească limita maximă stabilită de lege. Pentru 2017, pragul rămâne fixat la 1.300 de euro lunar. Această indemnizație suferă o reducere de 3% în fiecare lună, începând cu prima zi a celei de-a patra luni de plată a șomajului. De exemplu, cei care încep să ia șomajul de la 1 ianuarie, vor primi în ianuarie, februarie și martie un maxim de 1.300 de euro lunar. Pe întâi aprilie li se va face prima reducere de 3% și la fel în lunile succesive.

Ajutorul de șomaj se încasează în fiecare lună.

Când începe plata?

Indemnizația NASpI, adică șomajul, se încasează:

– după 8 zile de la data încetării raportului de muncă, dacă cererea se prezintă până în a opta zi;

– dacă cererea se prezintă după a opta zi, din ziua succesivă celei în care este depusă;

– din a opta zi succesivă încheierii perioadei de maternitate, boală, accident de muncă/ boală profesională sau preaviz, dacă cererea este prezentată până în a opta zi; din ziua succesivă prezentării cererii dacă este prezentată după a opta zi dar în orice caz în termenele prevăzute de lege;

– din a opta zi succesivă concedierii pentru cauză justă, dacă cererea este prezentată până în a opta zi; din ziua succesivă celei de prezentare a cererii, dacă este prezentată după a opta zi succesivă concedierii.

Cât durează șomajul?

Indemnizația de șomaj, adică NASpI, se plătește lunar pentru un număr de săptămâni egal cu jumătatea numărului de săptămâni de contribuții din ultimii patru ani.

Perioadele contributive pentru care deja s-au plătit indemnizații de șomaj, chiar și într-o tranșă unică în formă anticipată, sunt excluse de la calculul contribuției utile. Cu alte cuvinte, dacă o persoană a fost concediată în trecut, apoi a lucrat din nou o perioadă de timp și și-a pierdut din nou locul de muncă, contează numai ultima perioadă de contribuție, nu cea veche.

Când se suspendă șomajul

Plata indemnizației de șomaj se suspendă:

– în caz de reangajare cu contract de muncă subordonat cu o durată care nu depășește șase luni. Suspendarea indemnizației NASpI corespunde duratei  raportului de muncă, după care indemnizația se reia pentru perioada reziduală la momentul în care a fost suspendată;

– în caz de nouă angajare în străinătate (în țări europene sau extracomunitare), cu  contract cu durata de până la șase luni;

– în caz de necomunicare la INSP a venitului anual presupus, într-o lună de la inițierea noii activități de muncă subordonată cu durată de până la șase luni.

AGENZIA DI LAVORO TEMPORANEO O INTERINALE, GIOVANE CERCA OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE

Cererea pentru șomaj

Cererea pentru șomaj trebuie prezentată la INPS, în mod exclusiv pe cale informatizată, prin intermediul următoarelor modalități:

– pe internet, folosind propriului cod PIN pe portalul INPS;

– prin intermediul Contact Center-ului integrat INPS-INAIL, telefonând la numerele 803164 (gratuit din rețea fixă) sau la 06.164164 (din rețeaua mobilă);

– prin intermediul serviciilor informatice oferite de organizațiile de Patronat.

Cererea trebuie prezentată în 68 de zile, ținând cont că termenul decurge:

– de la data încetării ultimului raport de muncă. Dacă pe durata celor 68 de zile intervine un eveniment de maternitate indemnizabil, termenul rămâne suspendat pentru o perioadă egală cu durata evenimentului și se reia începând de la încheierea acestuia pentru partea reziduală. Dacă, în schimb, evenimentul se referă la o boală indemnizabilă sau la un accident de muncă/boală profesională indemnizabilă de INAIL până în 60 de zile de la data încetării raportului de muncă, termenul rămâne suspendat pe durata evenimentului;

– de la data încetării perioadei de maternitate indemnizate, când aceasta a avut loc pe timpul raportului de muncă ulterior încetat;

– de la data încetării perioadei de boală indemnizate sau de accident/boală profesională, când acestea au avut loc pe timpul raportului de muncă ulterior încetat;

– de la data de definitivare a litigiului sindical sau de la data notificării sentinței judiciare;

– de la data de încetare a perioadei corespondente indemnizației de absență a preavizului;

– din a treizecea zi ulterioară datei încetării pentru concediere din cauză justă.