Press "Enter" to skip to content

Diaspora bancherilor: Vrei să te întorci în țară? Se fac angajări la Banca Națională a României

APDA, 27 septembrie 2017 – Posturi pentru bancherii români din diaspora.

Dacă aveți minimum 5 ani experiență profesională relevantă, obținută în străinătate, în cadrul unor instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, bănci comerciale, instituţii de învăţământ superior sau institute de cercetare, Banca Națională a României vă oferă posibilitatea valorificării experienței în țară, prin angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

BNR anunță pe site-ul său începerea unui program de selectare a specialiștilor români din străinatate și pune la dispoziția specialiștilor români care lucrează în străinătate posturi de înaltă competență, în următoarele arii de specialitate ale băncii centrale: politică monetară, modelare și prognoze macroeconomice, stabilitate financiară, reglementare și autorizare, operaţiuni de piață, studii economice, relații internaționale, rezoluţie bancară.

Posturile disponibile prin Programul “Brain Regain” – 2017, condițiile specifice de participare și calendarul procesului de selecție vor fi publicate până la data de 1 octombrie 2017.

Condiții generale de participare

deţinerea unei diplome* de master şi/sau doctorat, după caz;

experiență profesională de minimum 5 ani, relevantă pentru postul vacant, obţinută în străinătate, în cadrul unor instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, bănci comerciale, instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare;

cunoaşterea limbii engleze;

deţinerea cetățeniei române şi, la momentul depunerii aplicației, a unui loc de muncă în străinătate.

* În vederea recunoașterii diplomelor obţinute în străinătate, înainte de data începerii activității, se vor prezenta atestatele de echivalare (sau dovezi de solicitare a echivalării) eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

Înscrierea în program

Înscrierea** se face prin transmiterea pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro a următoarelor documente:

chestionar;

curriculum vitae (model european);

scrisoare de intenție;

diploma de master şi/sau doctorat (după caz);

alte diplome şi certificate care atestă pregătirea;

cartea de identitate/paşaport;