Press "Enter" to skip to content

Deputatul de diaspora Constantin Codreanu dă ultimatum Guvernului: ”Vom declanșa proteste”

APDA, 5 septembrie –  Deputatul PMP Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a prezentat o Declarație politică la tribuna Camerei Deputaților, cerând guvernului Tudose adoptarea unei Ordonanțe de Urgență pentru modificarea și completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, care să rezolve problema zecilor de mii de tineri cetățeni români tratați abuziv drept ”non-cetățeni” de către unii agenți ai statului.

Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a declarat următoarele:

”Urmare a interpretărilor abuzive ale unor agenți guvernamentali mii de tineri cetățeni români, minori sau majori, deținători ai actelor de identitate românești, sunt tratați drept ”non-cetățeni”, confiscându-li-se actele de identitate românești și fiind, practic, expulzați din cetățenia părinților lor.

Legea cetățeniei române nr. 21/1991 prevede în mod expres o singură condiţie pentru obţinerea cetăţeniei române de către copilul minor al unui cetățean străin sau fără cetăţenie care a dobândit cetățenia română şi anume ca la data dobândirii cetăţeniei de către părinţi sau de către unul din părinţi copilul să fi avut vârsta de până la 18 ani. Și punctum! Copiii cetățenilor români sunt și copiii României! România nu-și poate sabota propriii cetățeni!

Interpretările libere, după bunul plac al agenților guvernamentali, nu țin loc de lege și sunt ele însele ilegale. Agenții statului nu dispun de prerogativa interpretării legilor, aceasta fiind atribuția exclusivă a Parlamentului și Curții Constituționale a României.

Interpretările abuzive ale agenților guvernamentali împotriva cetățenilor români tratați drept ”non-cetățeni” și confiscarea actelor românești de identitate eliberate anterior acestora sunt pe placul Moscovei. Ele amintesc deciziile Birourilor de armistițiu organizate de sovietici în România contra cetățenilor români originari din Basarabia și nordul Bucovinei, tratați impropriu și abuziv ca ”cetățeni sovietici” și forțați să se ”repatrieze” în URSS.

Nu vrem să credem că prin aceste interpretări, soldate cu expulzarea copiilor români din cetățenia română a părinților lor, guvernul Tudose a adoptat deliberat un comportament geopolitic antiromânesc,  acționând ca și cum ar răspunde comandamentelor de la Kremlin.

Am cerut oficial Guvernului României, la 24 iulie, adoptarea unei Ordonanțe de Urgență pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române, astfel încât să se pună capăt fărădelegilor la care se dedau agenții guvernamentali în raport cu mii de copii români deposedați abuziv de cetățenia lor și a părinților lor. Guvernul a lăsat fără niciun răspuns demersurile noastre oficiale. Chiar dacă premierul Tudose a promis oficial, în 21 iulie, la Chișinău, să rezolve problema cu celeritate. Promisiunea premierului nu a fost ținută.

Adoptarea Ordonanței de Urgență este calea cea mai scurtă pentru rezolvarea problemei. Guvernul Tudose are la dispoziție un proiect de lege în acest sens. Este necesar ca Guvernul să manifeste voință politică și bun simț elementar, aplanând conflictul major pe care l-a creat în relația cu cetățenii pe care îi expulzează zilnic, în modul cel abuziv cu putință, din cetățenia română și se comportă asemenea Birourilor sovietice de armistițiu”.

Totodată, deputatul Constantin Codreanu le-a adresat guvernanților un mesaj tranșant:

”Formulez un avertisment public. Situația e mai mult decât gravă. Dacă Guvernul va sabota în continuare soluționarea chestiunii miilor de cetățeni români izgoniți abuziv din cetățenia română și nu va adopta în următoarea ședință de guvern Ordonanța de Urgență cerută, vom declanșa proteste antiguvernamentale la București, Chișinău, Bruxelles și în alte orașe europene. Domnilor guvernanți, nu vă jucați cu drepturile și soarta românilor! Serviți interesele românilor și ale României, nu pe cele ale Moscovei și uneltelor ei de la Chișinău!”.

 DEPUTAT,

Constantin CODREANU