Press "Enter" to skip to content

Deputat PMP: ”Mitropolia Ortodoxă Română de la Paris asistă spiritual peste 2 milioane de români. Trebuie susținută de autoritățile statului nostru.”

APDA, 7 noiembrie 2017 – Deputatul PMP Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a participat, la Paris, în zilele de 4 și 5 noiembrie, la manifestările culturale și religioase organizate de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale cu prilejul unei triple aniversări: 165 de ani de la întemeierea primei comunități românești din Paris (1852), 135 de ani de la cumpărarea Catedralei ortodoxe române din Paris (1882) și 125 de ani de la sfințirea acestei Catedrale (1892).

Invitația de a reprezenta Parlamentul României la aceste manifestații aniversare a fost adresată de către Înaltpreasfințitul părinte Iosif Pop, mitropolitul român al Europei Occidentale și Meridionale, cu reședința la Paris. Mitropolia, organizată în 3 eparhii, cuprinde comunitățile ortodoxe române din Franța, Elveția, Italia, Spania, Portugalia, Malta, Belgia, Olanda, Irlanda, Islanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Aceasta este cea mai mare unitate de cult din diaspora ortodoxă română, grupând un număr de peste 2 milioane de credincioși români pe care țara noastră s-a obligat prin Constituție și legislație să-i susțină în vederea păstrării, dezvoltării și exprimării identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase.

Construcția Catedralei ortodoxă române din Paris, altădată biserică romano-catolică, a fost inițiată la 30 ianuarie 1374, prin punerea pietrei de temelie de către însuşi regele Franţei, Charles V, în amintirea cancelarului său, cardinalul Jean II de Dormans, Episcop de Beauvais. Biserica din strada Jean de Beauvais este cumpărată de guvernul Regatului României în septembrie 1882 şi a fost resfinţită în 1892 de către episcopul Inochentie Ploieşteanul.

Luând cuvântul în cadrul manifestațiilor aniversare, deputatul Constantin Codreanu a subliniat, între altele: ”Mitropolia Ortodoxă Română de la Paris și episcopiile ei sufragane din Italia și Spania, precum și multiplele protopopiate din alte state europene occidentale asistă spiritual peste 2 milioane de români. Orice biserică a românilor de peste hotare este o mică Românie în străinătate și trebuie susținută de autoritățile statului nostru. În ce mă privește, doresc să vă asigur de întregul meu sprijin. Când este vorba despre comunitățile de români din afara granițelor țării, primează interesul național și acesta ne obligă să gândim și să acționăm consensual și transpartinic. Totodată, relația României cu Franța este, istoric vorbind, una specială. Ea trebuie să rămână la fel. Dumnezeu să binecuvânteze Franța și poporul francez! Dumnezeu să binecuvânteze România și poporul român de pretutindeni!”

Cu ocazia evenimentelor organizate de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a procedat la un schimb de păreri cu Excelența Sa Luca Niculescu, Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Franceză, precum și cu doamna Florence Berthout, primarul arondismentului 5 al capitalei franceze în care este situată Catedrala Ortodoxă Română.

De asemenea, deputatul Constantin Codreanu a purtat discuții cu Înaltpreasfințitul Iosif Pop, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, Preasfințitul Siluan Șpan, episcopul ortodox român al Italiei, Timotei Lauran, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Marc Alric Nemțeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. Discuțiile s-au axat pe situația și problematica românilor din cuprinsul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale.