Press "Enter" to skip to content

Deputat Constatin Codreanu, declarație politică: ”Moldova este România!”

APDA, 7 noiembrie 2017 – Deputatul PMP Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a prezentat astăzi, 7 noiembrie 2017, o declarație politică intitulată ”Moldova este România!”, cu referire la denumirea incorectă a statului în actele de identitate românești ale cetățenilor români cu domiciliul în Republica Moldova.

În declarația politică se spune: ”Domnule președinte,  stimați colegi, Cetățenii români cu domiciliul legal în Republica Moldova sunt, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, deținători ai pașapoartelor electronice simple în care este indicat statul de domiciliu. Aceste acte românești de identitate pentru libera circulație a cetățenilor români în străinătate sunt eliberate de Serviciile Publice Comunitare pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple (SPCEEPS) din România sau de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României de peste hotare.

Constatăm cu regret și îngrijorare că SPCEEPS-urile din România, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României de peste hotare, nu indică, în pașapoartele cetățenilor români cu domiciliul în Republica Moldova, denumirea oficială și corectă a acestui stat, substituind-o tacit și deliberat cu o denumire incorectă, a unui stat inexistent în prezent, și anume: MOLDOVA (redat cu majuscule), termen istoric și geografic care face parte inseparabilă din patrimoniul cultural, istoric și identitar al Statului național și unitar român și desemnează o parte teritorială importantă din interiorul actualelor frontiere ale României.

Foarte mulți cetățeni români cu domiciliul în Republica Moldova ne-au contactat pentru a ne transmite consternarea și protestul lor în legătură cu faptul deosebit de grav al substituirii tacite de către autoritățile statului român, în actele lor românești de identitate, a denumirii oficiale a Republicii Moldova cu termenul istoric și geografic MOLDOVA, sugerând astfel, la unison cu propaganda antiromânească, un teritoriu al Republicii Moldova extins la vest de râul Prut până la Munții Carpați, în detrimentul unității teritoriale a României.

Moldova, în sensul deplin, istoric și geografic al termenului, este cu mult mai mare decât noul stat post-sovietic Republica Moldova, iar confuzia pe care o admit SPCEEPS-urile din România, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României de peste hotare fac trimitere directă la suprapunerea Republicii Moldova cu întreaga Moldovă istorică și geografică.

Simpla utilizare de către autoritățile statului român, în actele românești de identitate eliberate cetățenilor români cu domiciliul în Republica Moldova a altei denumiri decât cea a acestui stat cuprinde un imens potențial provocator, fiind susceptibilă de manipulare politică prin limbaj scris.

În opinia noastră, substituirea denumirii Republicii Moldova cu termenul istoric și geografic MOLDOVA sugerează modificări de frontiere și vrea să justifice pretenții teritoriale asupra României. Nu există nicio premisă logică, obiectivă sau, cu atât mai mult, juridică pentru menținerea în actele oficiale eliberate cetățenilor săi de către Statul român a acestui gen de substituire terminologică tacită, deliberată și manipulatoare.

Din câte se cunoaște, Declarația de independență, Constituția Republicii Moldova și legislația acesteia nu utilizează altă denumire a statului decât cea oficială: Republica Moldova. Acest stat este înregistrat la ONU cu denumirea de Republica Moldova, nu MOLDOVA. Evitarea denumirii corecte și oficiale a Republicii Moldova și substituirea ei în acte cu noțiunea istorică de MOLDOVA cuprinde, volens nolens, imense posibilități de speculație și manipulare. Utilizarea în actele de identitate românești a termenului MOLDOVA în loc de Republica Moldova este necorect politic. Limbajul juridic și oficial nu trebuie să admită alți termeni și alte formule decât cele oficiale”.

Totodată, deputatul Constantin Codreanu a adus la cunoștința Camerei Deputaților că i-a interpelat pe Carmen Daniela Dan, Ministru al Afacerilor Interne, și pe Teodor Meleșcanu, Ministru al Afacerilor Externe, cerându-le explicații oficiale asupra unor aspecte ale folosirii corecte a denumirii statului în actele de identitate românești ale cetățenilor români cu domiciliul în Republica Moldova.

DEPUTAT,

Constantin CODREANU