Press "Enter" to skip to content

Deputat Constantin Codreanu: ”Cer Guvernului acordarea de burse identitare pentru toți elevii români din Ucraina și debirocratizarea procedurilor”

APDA, 1 februarie 2018 – Joi, 01 februarie 2018, deputatul PMP Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a interpelat Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, adresându-i doamnei ministru Natalia-Elena Intotero, o întrebare parlamentară având ca obiect posibila modificare și completare a Hotărârii de Guvern din 25 ianuarie 2018 privind acordarea de burse de merit elevilor școlilor românești din Ucraina.

Deputatul Constantin Codreanu spune în întrebarea sa parlamentară: ”Stimată doamnă Ministru pentru Românii de Pretutindeni,

 Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP) din 25 ianuarie 2018, Guvernul României, condus de premierul interimar Mihai Fifor, a adoptat în aceeași zi o Hotărâre având drept scop ”promovarea și protejarea dreptului cetățenilor ucraineni de etnie română de a studia în limba maternă” și constând în acordarea de către MRP, pe bază concurențială, a maximum 1000 de burse lunare de merit a câte 200 de lei românești elevilor români din Ucraina care vor avea o medie generală pe anul precedent de studii de 8,5 și o medie la limba română de 8 în sistemul de notare de la 1 la 10 din România, ceea ce ar corespunde mediei generale de 10,2 puncte și  mediei la română de 9,6 puncte în sistemul ucrainean de notare de la 1 la 12.

Hotărârea de Guvern din 25 ianuarie 2018 a făcut obiectul reacțiilor mai multor organizații reprezentative ale românilor din Ucraina. Astfel, la 26 ianuarie 2018, Uniunea Interregională ”Comunitatea Românească din Ucraina” i-a adresat Guvernului României o scrisoare deschisă având următorul cuprins:

Noi, reprezentanţii Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, împreună cu ceilalţi reprezentanţi ai societăţilor şi mass-media de limbă română din regiunile Cernăuţi, Transcarpația şi Odesa, am luat cunoştinţă de faptul că Guvernul României a hotărât în ședința de ieri, 25 ianuarie 2018, să acorde burse pentru elevii etnici români din Ucraina, care îşi fac studiile  în limba română.

Cele numai 1.000 de burse constituie o părticică foarte mică pentru numărul total de elevi, care este cam de peste 15 ori mai mare decât numărul de burse alocate.

Am cerut în repetate rânduri autorităţilor române să stimuleze învăţământul în limba română din Ucraina şi să se acorde acest tip de sprijin tuturor copiilor şi profesorilor din şcolile româneşti. Cu toate acestea, după întâlnirile noastre la Bucureşti a fost adoptat bugetul pe 2018 şi fondurile alocate  ar fi să permită acordarea burselor tuturor elevilor care îşi fac studiile  în limba română. Un astfel de sprijin educaţional eficient este o necesitate urgentă, care ar asigura încredere în rândul comunităţilor de români şi ar ajuta la conservarea identităţii etnice.

Educaţia în limba maternă este unul dintre factorii cei mai importanţi în menţinerea identităţii româneşti. De aceea, urgenţa cea mai mare este menţinerea şcolilor cu limba română de predare, crearea de condiţii cât mai bune în acestea pentru ca toţi copiii români să fie interesaţi să le frecventeze, bursele fiind unul dintre mijloacele de realizare a acestui obiectiv major.

Amintim că au existat promisiuni referitoare la burse şi tuturor profesorilor care predau în şcolile din Ucraina disciplinele şcolare în limba română.

Trebuie de avut în vedere şi faptul că comunităţile româneşti din Ucraina se raportează şi la modul în care intervin alte state în sprijinul celor de aceeaşi etnie cu ei care trăiesc în Ucraina. Exemplul maghiar este cel mai relevant şi eficient.

În aceste condiţii, cerem Primului Ministru al Guvernului României modificarea acestei hotărâri şi acordarea de sprijin financiar sub formă de burse, pentru toţi elevii români care studiază în limba română în  Ucraina”.

Constatăm că bursa lunară de Ucraina. În 9 luni de învățământ într-una n școlar din Ucraina (1 septembrie – 31 mai) cuantumul total al bursei de performanță primite de un singur elev beneficiar ar fi de 1800 de lei românești, echivalentul a 386 de euro, a 479 de dolari americani sau a 13 766 de hrivne, ceea ce reprezintă cuantumul venitului pentru câteva luni de muncă al unui învățător.

Prin comparație vom constata că sprijinul acordat de Guvernul Ungariei tuturor elevilor maghiari din Ucraina fără excepție se ridică la un cuantum rezonabil de 100 de euro anual (medie aritmetică lunară de 10,1 euro) și se acordă pe baze neconcurențiale, ca formă de sprijin identitar, într-o singură tranșă, de regulă în preajma sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. Astfel, cuantumul burselor stabilit prin Hotărârea de Guvern din 25 ianuarie 2018 pentru elevii români din Ucraina este de circa 5 ori mai mare decât cuantumul burselor identitare maghiare per elev și pentru segmentul echivalent de timp.

Hotărârea de Guvern din 25 ianuarie 2018 prevede de asemenea, în articolul 14, următoarele: ”Contribuția proprie a asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale selectate și care încheie contracte cu MRP va fi în cuantum de 3% din valoarea finanțată efectiv și poate consta în aport în natură cuantificabil”. Constatăm că această condiționare a contribuției de cofinanțare pentru activități non-profit vine în contrast cu bunele practici ale altor state din regiune care au minorități naționale înrudite în Ucraina și cărora le acordă o susținere financiară consistentă.

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți:

1 – Dacă Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, care a inițiat proiectul Hotărârii de Guvern adoptate la 25 ianuarie 2018, a luat deja în calcul reacțiile organizațiilor reprezentative ale românilor din Ucraina și dacă va iniția în timp util modificarea acestui act juridic normativ.

2 – În cazul unui răspuns pozitiv, considerați posibile următoarele modificări ale Hotărârii de Guvern:

a) eliminarea obligativității cofinanțării de către asociațiile, fundațiile sau organizațiile selectate cu 3% din valoarea finanțată efectiv, aceasta fiind în măsura noastră o măsură inutilă și generatoare de birocrație;

b) schimbarea caracterului lunar al burselor cu cel anual și acordarea lor într-o singură tranșă, pentru eliminarea birocrației și incomodităților pentru elevii beneficiari, pentru organizațiile reprezentative ale românilor din Ucraina și pentru MRP;

c) aducerea burselor la un cuantum rezonabil de circa 50 de lei românești calculat pentru o lună calendaristică (sau 450 de lei de elev beneficiar/an școlar);

d) creșterea numărului de elevi bursieri ai MRP din școlile românești din Ucraina sau chiar transformarea burselor din instrumente de stimulare a performanței școlare în instrument identitar, de cointeresare a urmării cursurilor în instituții școlare cu predarea în limba română?

3 – Cu cât s-ar diminua cheltuielile de timp și de mijloace financiare în cazul în care MRP ar acorda bursele într-o singură tranșă anuală, nu în tranșe lunare, bilunare sau trimestriale?

4 – Care ar fi cuantumul total al sumelor bugetare acordate pe durata unui an școlar elevilor români din Ucraina de către MRP, sub formă de bursă identitară (nu de performanță) anuală de 450 de lei, și cât ar reprezenta sub aspect procentual acest cuantum total din bugetul MRP prevăzut pentru susținerea românilor din afara granițelor țării?

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite”.

”Susținem demersurile organizațiilor românești din Ucraina. România trebuie să le acorde tuturor elevilor români din Ucraina burse identitare, în locul unui număr mic de burse de merit, iar procedurile trebuie debirocratizate. Bugetul alocat MRP permite acordarea de burse identitare tuturor elevilor români din Ucraina. Vom urmări îndeaproape acțiunile Guvernului în această problemă de importanță majoră pentru minoritatea noastră din statul vecin”, a ținut să precizeze deputatul Constantin Codreanu cu ocazia interpelării scrise a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

DEPUTAT,

Constantin CODREANU