Press "Enter" to skip to content

Declarație de presă cu prolejul zilei internaționale de comemorare a victimelor holocaostului

APDA, 29 ianuarie 2018 – În acest an, ceremoniile dedicate Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului se concentrează asupra unei teme extrem de importante: “Rememorarea Holocaustului şi educaţia: responsabilitatea noastră comună”.

La 73 de ani de la eliberarea celui mai mare lagăr nazist de exterminare de la Auschwitz-Birkenau, această temă propusă de către Organizaţia Naţiunilor Unite atrage în mod special atenţia asupra lecţiilor cutremurătoare pe care istoria continua să ni le ofere cu privire la mereu prezentul pericol al extremismului.  Ea pune un accent special pe toate formele de educaţie cu privire la această imensă tragedie, subliniază nevoia că tinerele generaţii să cunoască dimensiunea universală a Holocaustului, ca şi imperioasa necesitate a asumării unei responsabilităţi comune în combaterea oricărei forme de antisemitism, de rasism, intoleranţă şi discriminare pe motive etnice ori religioase.

Din întunericul dens şi rece al acelei perioade teribile din istoria omenirii, continuă să străbată până la noi, ca nişte puncte de lumină, suferinţa şi memoria victimelor nevinovate ale Holocaustului. Nu trebuie să permitem vreodată ca această lumină să se stingă, nu trebuie să îngăduim că bezna barbariei să coboare din nou asupra noastră!

Milioanele de destine frânte atunci ne cer să le păstrăm amintirea, cu respect şi pioşenie, şi să acţionăm ferm şi consecvent pentru ca societatea de mâine să se întemeieze pe cunoaşterea şi înţelegerea reciprocă, pe respectul absolut pentru viaţă şi demnitatea fiecărei fiinţe umane.

Angel TÎLVĂR

DEPUTAT PSD DE VRANCEA