Press "Enter" to skip to content

DECLARAŢIE DE PRESĂ cu prilejul Zilei Naţiunilor Unite

APDA, 24 octombrie 2017 – Ziua de 24 octombrie marchează cea de-a 72-a aniversare a Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, document fondator ratificat în anul 1945.  Sărbătorim, cu acest prilej, tot ceea ce reprezintă şi tot ceea ce a realizat organizaţia internaţională începând cu momentul în care a început activitatea acesteia.

Această aniversare reprezintă, an de an, un excelent prilej pentru a sublinia importanţa dialogului şi cooperării la nivel global.  Lumea de astăzi este definită, din păcate, de numeroase contradicţii şi conflicte, afectată de fenomene precum sărăcia extremă, traficul de persoane şi sclavia modernă ori fluxurile migratorii de amploare şi ameninţată de schimbări climatice majore şi de catastrofe naturale cu costuri ridicate în suferinţă şi în vieţi omeneşti.

Toate aceste probleme cu care umanitatea se confruntă îşi pot găsi soluţiile doar în colaborarea şi în mobilizarea tuturor statelor lumii. Organizaţia Naţiunilor Unite, prin Adunarea Generală, prin organismele şi agenţiile pe care le coordonează, ne oferă cadrul, mecanismele şi resursele necesare în acest sens.

Ziua Internaţională a Naţiunilor Unite trebuie să fie un moment în care gândul şi speranţele noastre se îndreaptă către tot ceea ce ne uneşte şi nu către ceea ce ne desparte. Numai astfel viitorul nostru comun va fi unul al păcii, justiţiei sociale şi al respectării vieţii şi demnităţii omeneşti!

 Angel TÎLVĂR

DEPUTAT PSD DE VRANCEA