Press "Enter" to skip to content

Daniel Răduț, Serbia, președintele Fundației Protopop Traian Oprea: ”România pentru mine simbolizează Grădina Maicii Domnului!”

APDA, 03 mai 2018 – Daniel Răduț, un adevărat patriot. Originar din Vârșeț, Republica Serbia, de origine român de ambii părinți, ne-a mărturisit că România reprezintă pentru el Patria Mamă și idealul milenar al spiritualității poporului român și identității sale naționale. Este președintele unei fundații care vine în sprijinul comunității românești din Vârșeț și care totodată are ca unul dintre obiective și editarea unei reviste.

’’Strămoșii și părinții mei, neamul  meu românesc din care fac parte au rămas de veacuri în afara hotarelor patriei naționale. Privind prin ochii unui român aflat în mediul comunității istorice românești din afara granițelor, România reprezintă un ideal, un ”eden” al valorilor sufletului moștenit de predecesori și o aspirație de unitate a păstrării limbii, culturii, tradițiilor și identității în sine românești.”, ne-a declarat Daniel Răduț.

Vorbiți-ne despre Fundația pe care o conduceți!

Fundația poartă numele protopopului ”Traian Oprea”, primul paroh al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1913. Fost preot în Oravița, a venit în sprijinul comunității românești din Vârșeț. Fundația are 23 de departamente pentru diferite domenii şi va edita revista ”Templul român”. Fundația are binecuvântarea Înalt Preasfinției Sale Mitropolitul Ioan al Banatului, el fiind numit președinte de onoare.

Ce credeți că ar trebui schimbat în România?

Ca cetățean străin de origine românească din afara frontierelor nu am dreptul să schimb nimic, ci doar să visez că ”România pentru mine simbolizează Grădina  Maicii Domnului!”

De ce judec în în acest mod? E simplu, originile mele dace și românești, în ciuda trasării frontierelor, neam din neamul meu cu dârzenie și încăpățânare și-au păstrat limba, portul și identitatea românească nealterată.

În ce context v-ați muta definitiv în România?

Întrebarea pare, probabil, complexă. Desigur din motivul că strămoșii și părinții mei n-au plecat și părăsit  România, ci s-au născut, trăit și muncit într-o comunitate istorică românească din afara granițelor, de aceea eu aș rămâne aici să păstrez cu sfințenie tradițiile pe care glia stămoșească mi le-a lăsat ca moștenire mie și urmașilor mei.

Ce  doriți să transmiteți românilor din țară și din diaspora?

Gândul meu acum când poporul  marchează și aniversează 100 de ani de statalitate este: Fiți mândri că sunteți români și aparțineți unui trecut istoric glorios și mândri de originea bimilenară a neamului românesc din care faceți parte.

Oriunde v-ați găsi pe pământ și mai ales în Patria sfântă gândiți-vă că ”viața românească”  e specifică  și unică în lume și în orice moment când destinul vă cheamă, arătați ființa și legea românească.

Daniela Popescu

___________________________________________________

Vineri 13 octombrie 2017, la Catedrala Ortodoxă Română din Vârşeţ au fost puse bazele unei noi Fundaţii care poartă numele protopopului Traian Oprea, ctitorul și parohul Bisericii Ortodoxe Române din Vârșeț în anul 1913, ale cărei scopuri vor fi: desfăşurarea activităţii de promovare și protejare a drepturilor omului, a minorităţilor, a integrării europene, a toleranţei,a dezvoltării regionale, a valorilor democratice, a promovării ştiinţei, educaţiei, artei, a sportului neprofesionist la românii de pe teritoriul Republicii Serbia.

Fundaţia a fost înfiinţată pentru a desfăşura următoarele activităţi în mod deosebit: dezvoltarea şi maturizarea conştiinţei caritabile la indivizi şi grupuri, cunoaşterea şi păstrarea tradiţiei românești, protecţia, reconstrucţia şi păstrarea monumentelor istorice şi a lăcaşelor de cult ale românilor din Serbia, promovarea valorilor ştiinţifice, sportive, culturale din toate sferele de activitate și creație, protejarea naturii, a aerului, apei, solului şi a întregului mediu ecologic sănătos.

Fundaţia are 23 de departamente în diferite domenii şi anume: departamentul credinţei, drepturilor omului, drepturilor civile,drepturilor minoritare, integrării europene, promovării valorilor democratice, dezvoltării regionale, de ştiinţă şi învăţământ, de arte, cultură, literatură, limba română, patrimoniu,tineret, umanitar, amatorism, sport, tradiții, protecția mediului, informare, protecția copilului,carte și indentitatea națională și spiritualitate și conștiință națională.

Activitățile Fundației:

  • Festivalul ”Colindele neamului românesc”, 09.12.2017 – 500 de participanți
  • Divanul Ad hoc ”Mica Unire”, 24 ianuarie 2018
  • Festivalul fanfarelor populare din Banat ”Hora unirii” 19..05.2018 și ceaunul festivalului – asteptăm din rândul oaspeților și a participanților peste 1000 de persoane