Press "Enter" to skip to content

Cum se obține CETĂȚENIA SPANIOLĂ prin rezidență. Proceduri și costuri

APDA, 10 octombrie 2017 – În cazul în care sunteți cetățean român rezident în Spania și doriți să obțineți cetățenia spaniolă, una dintre modalități este CETĂȚENIA PRIN REZIDENȚĂ. Iată care sunt procedurile legale și documentele necesare obținerii acesteia:

CETATENIA PRIN REZIDENTA se obţine făcând dovada şederii legale şi neîntrerupte (continuă şi anterioară momentului solicitării cetăţeniei ) în Spania timp de 10 ani. De asemenea, solicitantul trebuie să fie o persoană cu o conduită morală excepțională și să fie bine integrată în societate. Solicitantul cetățeniei spaniole va susține un examen de limbă spaniolă și de istorie a Spaniei.

EXCEPŢII:

• 5 ani  dacă avem statut de refugiat : persoanele străine cărora le-au fost acordate permisul de azil şi refugiu.

• 2 ani dacă suntem cetăţeni ai unei ţări ibero-americane, Portugalia, Andorra, Filipine, Guinea Ecuatoriala

• 1 an în următoarele cazuri:

•  Orice persoană născută în Spania.

• Persoanele căsătorite de cel puţin 1 an cu o persoană spaniolă, care în momentul cererii nu sunt separate legal sau divorţate

• Persoane care au fost sub tutelă custodie sau îngrijirea unui cetăţean sau instituţii spaniole timp de 2 ani consecutivi.

• Persoane care nu au exercitat dreptul de opţiune şi au ales între cel puţin 2 cetăţenii diferite

• Văduve şi văduvi de cetăţeni spanioli care nu erau separaţi de drept sau de fapt în momentul morţii soţului.

• Persoane născute în afara Spaniei din părinţi sau bunici care erau de origine spaniolă.

Acte necesare:

 • Cerere Tip
 • Taxa administrativă (100€)
 • Certificat de cetățean comunitar(NIE)
 • Pașaport
 • Foaie de luare în evidența populației (empadronamiento)
 • Certificat de naștere cu apostila de la Haga, însoțit de traducerea oficială în limba spaniolă (jurada)
 • Cazier de antecedente penale din România cu apostila de la Haga, însoțit de traducerea oficială în limba spaniolă (jurada)
 • Documente care atestă veniturile solicitantului
 • Diploma DELE (124€), care atestă cunoștințele de limbă spaniolă, și diploma CCSE(85€) pentru conoștințe constituționale, ambele eliberate de Institutul Cervantes 
 • Certificate de naștere ale copiilor minori cu apostila de la Haga și/sau căsătorie, însoțite de traducerea oficială în limba spaniolă (dacă este cazul)
 • Alte documente care atestă integrarea solicitantului: diplome, cursuri absolvite, permis de conducere spaniol, diplome, cursuri absolvite, etc (dacă este cazul)

 

La aceste documente se adaugă următoarele, dacă este cazul:

 • autorizaţie judecătorească pentru dreptul de reprezentare a unui minor sau a unei persoane cu deficienţe psihice
 • certificatele de naştere ale copiilor minori
 • certificatul de naştere al soţului şi certificatul de căsătorie, în cazul solicitării naţionalităţii spaniole pentru căsătorie cu un spaniol
 • certificatul care atestă ca soţii locuiesc împreună, dacă străinul este căsătorit cu un cetăţean spaniol
 • certificat de căsătorie, de naştere al soţului şi de deces, în cazul solicitării cetăţeniei pentru deces


Instituţii responsabile:

 • Începând cu octombrie 2016, cererea pentru obţinerea cetăţeniei va fi depusă online utilizând platforma Ministerului de Justiție si pana in iunie 2017 există și alternativa de a le depune  la Registrul Civil din localitatea în care rezidează solicitantul.
 • Departamentul pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului de Justiţie va decide cu privire la acordarea cetăţeniei spaniole.
 • Persoanele care primesc un răspuns pozitiv, dacă au vârsta mai mare de 14 ani, trebuie să depună un jurământ de fidelitate față de rege şi de respectare a Constituţiei spaniole şi a legilor Spaniei.
 • De asemenea, va declara că renunţă la cetăţenia pe care o are în acel moment pentru a primi cetăţenia spaniolă

 

Renunţarea la cetăţenia română: Spania nu permite cetățenilor români dreptul de dublă cetațenie, astfel, pentru a dobândi cetățenia spaniolă este necesar să renunțați la cea românească.

 

Actele şi taxele necesare pentru renunţarea la cetăţenia română:

În conformitate cu articolul 26 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată şi modificată, acestea sunt următoarele:

 • Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia română;
 • Taxa de publicare a Hotarârii de Guvern în Monitorul Oficial;
 • Cazierul judiciar din România (valabil 6 luni de la data emiterii);
 • Adeverinţe privind debitele către stat, eliberate de: 1) administraţia financiară şi 2) direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei, de la ultimul domiciliu din România;
 • Declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a Românieiprivind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România;
 • Copii legalizate ale actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie).Dacă naşterea sau căsătoria a avut loc în strainatate, se depune certificatul românesc transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România;
 • Dovada scrisă a acordării cetăţeniei de catre statul de domiciliu – traducere legalizată în limba româna şi copie xerox de pe original; ori – Dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu, traducere legalizată în limba română, precum şi fotocopia originalului sau copie legalizată paşaportului străin în cazul obţinerii altei cetăţenii;
 • Certificatele de naştere ale minorilor se depun în copii legalizate la dosarele părinţilor, dacă este cazul, transcrise. Pentru minorul care a împlinit 14 ani se depune şi consimţământul său autentificat în faţa notarului sau a consulului;
 • Procură specială autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României pentru depunerea cererii de renunţare şi copie legalizată de pe paşaport dacă cererea se depune de altă persoană. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;
 • 1 dosar cu şină.

IMPORTANT!

 • Toate taxele se plătesc la depunerea cererii. Pentru minori nu se percep taxe.
 • Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc.
 • Datele de stare civila din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere!
 • Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicata de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Conventiei adoptata la Haga la 5 oct. 1961, ori sa fie supralegalizate.
 • În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila ori supralegalizarea.
 • la cererile de renunţare la cetăţenia română, formulate de persoane care au dobândit şi o alta cetăţenie, este necesar să se depună:
  1.- dovada deţinerii cetăţeniei române (copie legalizată dupa paşaportul românesc valabil sau o adeverinţă eliberată de Direcţia de Evidenţa Informatizată a Persoanei) din care să rezulte că este cetăţean român;
  2.- dovada altei cetăţenii, copia xerox a originalului, traducerea în limba română legalizată şi copie legalizată a paşaportului;
Pentru mai multe detalii accesati situl Ministerului de Justiție din Spania si cel al Ambasadei României la Madrid.