Press "Enter" to skip to content

Comunicat: ”Revenirea românilor din diaspora acasă, o prioritate a Guvernului”

APDA, 28 februarie 2018 – Guvernul României şi-a fixat printre priorităţile următoarei perioade crearea unor condiţii benefice pentru reîntoarcerea românilor în ţară, chiar într-un document oficial, respectiv Strategia naţională pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017 – 2020. Aceasta îşi propune obiective noi referitoare la susţinerea proceselor de integrare şi apărarea drepturilor românilor de pretutindeni, şi sprijinirea procesului de reîntoarcere a celor care doresc să revină în România.

Între măsurile concrete întreprinse pentru sprijinirea revenirii în ţară a românilor din diaspora se înscriu o serie de facilităţi ce ar putea fi imediat folosite de către doritori. Astfel, românii din diaspora pot accesa deja, până în iulie 2020, fonduri pentru înfiinţarea de întreprinderi cu profil neagricol în zona urbană, prin proiectul Start Up 4 Diaspora, al cărui buget este de circa 6,9 milioane de lei. Se urmăreşte astfel promovarea, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu, în rândul persoanelor fizice din diaspora, prin susţinerea înfiinţării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană. Activităţile principale se referă la promovarea culturii antreprenoriale, a beneficiilor şi oportunităţilor implicate de antreprenoriat în rândul persoanelor fizice care au domiciliul, sau rezidenţa în străinătate în ultimele 12 luni, precum şi implementarea unui program online de formare şi certificare antreprenorială.

Concret, cetăţenii români care au domiciliul în străinătate de minim 12 luni şi doresc să-şi înfiinţeze o afacere în România, pot accesa ajutorul de minimis în valoare maximă de 40.000 euro şi pot urma programe de formare antreprenorială (inclusiv de tip e-leaming), prin intermediul administratorului schemei de antreprenoriat.

De asemenea, un pilon important al Strategiei naţionale pentru românii de pretutindeni îl constituie încurajarea tinerilor români să se întoarcă acasă şi să aducă atât plus-valoare economiei româneşti, cât şi infuzie de know-how din statele unde au studiat sau au lucrat. Proiectul “FIA – Fii antreprenor acasă! Investeşte în viitorul tău!”, încurajează spiritul antreprenorial şi înfiinţarea de noi afaceri în regiunile mai puţin dezvoltate ale ţării. Se urmăreşte acordarea de subvenţii românilor din diaspora cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să-şi demareze o afacere în mediul urban.

În concluzie, Executivul PSD oferă deja şanse pragmatice românilor care sunt în prezent dincolo de graniţele ţării, pentru a reveni acasă şi a pune umărul la revitalizarea României în anul centenarului!