Press "Enter" to skip to content

COMUNICAT: ”Recunoașterea comunității aromâne înrudite ca minoritate națională în Albania este un moment istoric”

APDA, 17 octombrie 2017 – Deputatul PMP Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a susținut marți, 17 octombrie 2017, o declarație politică în plenul Camerei Deputaților privind acordarea statutului oficial de minoritate națională comunității aromâne înrudite din Albania.

”Vineri, 13 octombrie, am asistat la un moment istoric. Parlamentul Republicii Albania le-a acordat aromânilor statutul oficial de minoritate națională, alături de alte 8 minorități, adoptând Legea privind protecția minorităților naționale, inițiată de guvernul albanez.

Anterior aromânii, care numără circa 300 000 de persoane și își spun în graiul lor fărșerot Rămăńi, adică Români, au deținut doar statutul de grup lingvistic și cultural, inferior celui de minoritate națională. Albania este primul stat balcanic care îi recunoaște pe aromâni drept minoritate națională cu numele lor propriu, cel de Aromâni.

Ca minoritate națională recunoscută, aromânii vor putea beneficia atât de sprijinul statului albanez de reședință, cât și de sprijinul cultural al statului înrudit România.

Autoritățile albaneze au răspuns acum cu deschidere cererilor comunității aromâne de a i se acorda oficial statutul de minoritate națională. Aceste cereri au fost formulate repetat de-a lungul anilor de fruntașii aromânilor din Albania.

Importanța evenimentului din 13 octombrie, de la Tirana, mă obligă să amintesc aici câteva nume ale acestor fruntași aromâni care își asumă identitatea culturală românească și așteaptă susținerea României ca stat înrudit: Robert și Encheleid Ciolacu, Iancu Cocea, Pano Bacali, Iosif Cruti, Elvira Veriga, Zisa și Mario Mușa, Stere Nacicu, Eno Zguri, Elton Kalemi, Ansi Șundi, Clodian Saferai, Petrache Baliu, Marinela Cula, Dorian Zguri, Florian Vrahoritu și încă mulți alții care țin sus flamura aromână în Albania, oferind un exemplu bun fraților aromâni din Grecia, Republica fostă iugoslavă a Macedoniei și Bulgaria. Un cuvânt de pios omagiu merită regretatul părinte Dumitrache Veriga, apostolul aromânilor din Corcea.

Recunoașterea oficială a aromânilor ca minoritate națională în Albania ne amintește o dată în plus de necesitatea ca statul român să se achite exemplar de obligațiile sale de solidaritate culturală cu aromânii aflați în dificultate identitară și cultural-lingvistică.

Trebuie să avem în vedere, între altele, susținerea deschiderii de grădinițe, școli și biserici pentru aromânii din Albania, să sprijinim apariția ziarelor și revistelor în dialectul istoric aromân și în româna literară, să înlesnim apariția unui post de radio și de televiziune în zona de maximă concentrație a aromânilor, care să retransmită emisiunile în dialectul aromân ale Radio România Internațional, să le acordăm mai multe burse tinerilor români din Albania, să deschidem un Institut Cultural Român la Tirana, cu filiale la Corcea și Saranda, să înființăm o redacție în dialectul istoric aromân la postul TVR Internațional și încă atâtea altele. Pentru toate acestea însă va trebui să aprobăm pentru 2018 un buget adecvat pentru Ministerul Românilor de Pretutindeni și cel al Afacerilor Externe.

Respectele noastre Guvernului și Parlamentului Republicii Albania pentru recunoașterea minorității naționale aromâne înrudite!”, a declarat deputatul Constantin Codreanu.

De asemenea, președintele Comisiei pentru comunităților de români din afara granițelor țării le-a adresat aromânilor din Albania câteva cuvinte în dialectul istoric aromân: ”Duruți frați rămăńi dit Arbinișie, Rămăńia vă are tu vreare și va s-vi dea tut agiutorlu cultural ți lipseaște. S-bâneadză Arbinișia! S-bâneadză Rămăńia și rămănamea di ițido!”, cuvinte care, transpuse în limba literară, înseamnă: ”Dragi frați români din Albania, România vă iubește și vă va acorda tot ajutorul cultural necesar. Trăiască Albania! Trăiască România și românii de pretutindeni!”.

DEPUTAT,
Constantin CODREANU