Press "Enter" to skip to content

Ciprian Porumbescu, exemplu de exprimare a patriotismului: se împlinesc 164 de ani de la nașterea autorului Baladei

APDA, 16 octombrie 2017 – La ceas de sărbătoare , după 164 de ani de când a apărut pe scena vieţii Ciprian Porumbescu, ‘’craiul nou’’ al muzicii româneşti, nu putem să nu ne oprim din drumul nostru, sau mai bine să oprim timpul (dacă am putea) pentru câteva clipe de meditaţie.

E importantă această zi nu doar pentru cei care îmbrăţişează muzica clasică românească, ci şi pentru aceia care îşi păstrează identitatea de român şi îşi iubesc patria, deoarece Ciprian Porumbescu este un exemplu de exprimare a patriotismului.

Patriot este acea persoană care îşi iubeşte ţara, luptă pentru apărarea şi prosperitatea ei şi îşi doreşte binele poporului, fiind gata să se sacrificie pentru a-i asigura un viitor fericit. Iar tânărul artist a îndeplinit această misiune faţă de neamul românesc atât prin acţiunile sale sociale din cadrul asociaţiilor româneşti din Bucovina şi de la Viena, cât şi prin creaţia sa muzicală.

Analizând creaţia lui Ciprian Porumbescu (care cuprinde peste 250 de compoziţii) constatăm o bogăţie de teme şi o diversitate de genuri, rareori întâlnită la compozitorii români din trecut. Fiind un bun cunoscător al cântecului popular, foloseşte în creaţia sa un limbaj muzical românesc simplu, apropiat poporului.

Opera sa este expresia unui artist multilateral. De la cântecele pentru o singură voce, corurile bărbăteşti şi mixte, romanţe, piesele pentru voce şi pian, lucrările instrumentale, muzică de camera şi până la operetă, Ciprian Porumbescu a străbătut o cale lungă şi grea, lăsând lucrări valoroase în fiecare gen. Ceea ce a asigurat o largă răspândire lucrărilor sale a fost conţinutul patriotic şi limbajul muzical folcloric. Dragostea cu care şi-a iubit Ciprian Porumbescu ţara se desprinde atât din opera sa, cât şi din corespondenţa rămasă de la el.

„…şi dacă este vorba de vreun compozitor pe care l-am studiat şi-l studiez şi acum, încă cu multă diligenţă, atunci îmi permit a spune că acest compozitor este însuşi poporul român“, spunea marele muzician.

Mare admirator şi cunoscător al folclorului, Ciprian Porumbescu şi-a educat elevii, colegii şi publicul, în spiritul dragostei pentru cântecul popular şi a căutat să-l introducă în forme cât mai variate şi mai complexe, în compozițiile sale. Lucrările ‘’Crai nou’’ , ‘’Baladă pentru vioara’’ , ‘’Candidatul Linte’’, ‘’Altarul mănăstirii Putna’’ , ‘’Frunză verde mărgărit’’ , ‘’Horele’’ şi ‘’Rapsodia Română’’ reflectă apropierea sa de folclor. Măiestria simplităţii pe care a ştiut să o transmită, melodia caldă, naturală, convingătoare şi uşor de reţinut, au contribuit la succesul operei sale.

Şi ca un contur perfect la dragostea sa pentru neamul românesc, rămâne pentru eternitate, iubirea lui neîmplinită, dragostea pentru Berta Gorgon.

Ciprian scria despre aceasta: „Numai ea singură îmi poate da curajul şi puterea de a răbda mai departe şi a duce munca începută la bun sfârşit”, iar ea răspundea: „Cât de rău îmi pare că nu pot sta faţă în faţă cu acela căruia toată viaţă mea aş dori să-i fiu cu inima deschisă…”

Pe un fond atât de puternic al dragostei, el reuşeşte să exprime artistic o serie de trăiri personale, gânduri şi idei, toate încadrate în epoca romantică a genului. A întruchipat în scurta sa existenţă, autenticul românesc cu tot ceea ce este mai frumos şi mai pur, de la freamătul codrului, şoptirile dulci ale pâraielor, glasuri de bucium care răsună a jale, până la şoapta sfântă a sufletului iubit şi trăirile intense ale dragostei.

Ruben Doran, Viena