Press "Enter" to skip to content

”Cimitirele Eroilor Români căzuți pentru eliberarea celor 11 județe anexate de URSS și mormintele românilor deportați trebuie restaurate”

APDA, 4 aprilie 2018 – Deputatul PMP Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, l-a interpelat pe directorul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, colonel Alin Mihai PREDA, privind situația mormintelor și Cimitirelor Eroilor Români din cuprinsul celor 11 județe ale României anexate de fosta URSS și a mormintelor cetățenilor români deportați din aceste județe.

În interpelarea sa, deputatul Constantin Codreanu se referă, între altele, la următoarele: ”Legea nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare, stabilește că mormintele de război pot fi individuale sau comune, izolate ori grupate în cimitire de onoare, parcele de onoare, osuare sau mausolee.

De asemenea, sunt asimilate mormintelor de război mormintele cetăţenilor români prizonieri, internaţi civili de război sau deportaţi, iar edificiile, monumentele de artă, plăcile şi altarele comemorative, troiţele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcţii ori lucrări realizate în memoria celor prevăzuţi la art. 2-4 ale legii nr. 379/2003 sunt considerate opere comemorative de război.

Oficiului Național pentru Cultul Eroilor îi revine obligația protejării mormintelor şi operelor comemorative de război, protecție prin care se înţelege ansamblul de măsuri cu caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic adoptate de stat menite să asigure cercetarea, identificarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, conservarea, marcarea, inclusiv paza şi întreţinerea, restaurarea, strămutarea şi punerea în valoare a acestora.

Cele 11 județe ale României anexate de fosta URSS (Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina) se află acum în două state post-sovietice succesoare în parte ale URSS – Republica Moldova și Ucraina.

Cadrul bilateral dintre București și Chișinău în domeniu este stabilit de Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război românești situate pe teritoriul Republicii Moldova din 03.03.2012. Nu dispunem de date privind existența unui acord similar cu Ucraina.

Pe teritoriul actualei Republici Moldova au fost înfiinţate, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, peste 240 de cimitire de onoare ale ostașilor români. Aceste necropole de război, în cea mai mare parte a lor, au fost distruse după anul 1945, astfel încât în prezent, eroilor români căzuți pentru eliberarea Basarabiei nu li se pot aduce onorurile cuvenite. Totuși, o mică parte din aceste cimitire au fost restaurate după căderea URSS.

Un număr de circa 150 de mii de cetățeni români din cele 11 județe ale României anexate de fosta URSS (Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina) au fost deportate în Siberia, Kazahstan și alte locuri îndepărtate din fostul imperiu sovietic”.

Având în vedere cele prezentate, deputatul Constantin Codreanu i-a cerut directorului Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor să prezinte următoarele:

”1. Lista completă a cimitirelor de război românești din Primul Război Mondial și din cel de-al Doilea Război Mondial, din cele 11 județe ale României anexate de fosta URSS (Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina), care nu au fost restaurate până în acest moment.

  1. Lista cimitirelor și mormintelor românești de război restaurate în cuprinsul actual al Ucrainei.
  2. Dacă Oficiul Național pentru Cultul Eroilor consideră importantă, oportună, necesară și posibilă inițierea încheierii unui Acord cu Ucraina privind regimul juridic al mormintelor de război românești situate pe teritoriul actual al acesteia? În cazul unui răspuns afirmativ, care este etapa de negociere a unui asemenea instrument juridic bilateral.
  3. Care este situația actuală a Cimitirului Eroilor din Chișinău.
  4. Care este situația actuală a Cimitirului Eroilor din Ismail.
  5. Care sunt monumentele de artă, plăcile şi altarele comemorative, troiţele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcţii ori lucrări realizate în memoria cetățenilor români deportați din cele 11 județe ale României anexate de fosta URSS (Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina) care au fost construite, restaurate sau reabilitate cu sprijinul financiar al statului român, prin intermediul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor”.

DEPUTAT,

Constantin CODREANU