Press "Enter" to skip to content

Autoritățile franceze și belgiene, practici abuzive împotriva șoferilor români

APDA, 14 mai 2018 – Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), în calitate de asociaţie profesională şi patronală reprezentând companiile româneşti de transport rutier, solicită intervenţia Guvernului României şi a Comisiei Europene pentru a opri practicile de control abuzive ale autorităţilor franceze şi belgiene cu privire la interzicerea efectuării de către şoferii profesionişti a perioadei de repaus săptămânal normal în cabina vehiculelor.

“Un număr în creştere de transportatori români se plâng că şoferii lor au fost controlaţi în Franţa şi în Belgia, fiind obligaţi să dovedească faptul că nu au petrecut în cabină perioada anterioară de repaus săptămânal normal, deşi la acel moment şoferii se aflau în alte ţări decât Franţa sau Belgia. Mai mult, ofiţerii de control francezi şi belgieni au solicitat şoferilor români documente care să dovedească faptul că au petrecut la hotel perioadele anterioare de repaus săptămânal normal, neacceptând declaraţiile şoferilor (chiar şi fotografii prezentate de şoferii români) pentru a dovedi că au petrecut repausul săptămânal normal la rude sau în alte locaţii în afara cabinei”, se precizează într-un comunicat al UNTRR, remis AGERPRES.

În consecinţă, mulţi transportatori rutieri români au primit amenzi foarte mari în Franţa şi în Belgia, între 1.000 şi 2.250 euro, pentru că nu aveau documente care să demonstreze că şoferii lor nu au petrecut perioada de repaus săptămânal normal în afara cabinei atunci când se aflau în alte ţări decât Franţa şi Belgia.

Începând cu 2014, Franţa şi Belgia au introdus legi naţionale care interzic şoferilor profesionişti să petreacă repausul săptămânal normal în cabină, contrar cadrului general UE şi practicilor de atâţia ani, din majoritatea statelor europene. Cu toate acestea, trebuie precizat că atât legea belgiană, cât şi cea franceză privind interzicerea repausului săptămânal normal în cabină, stipulează că şoferul trebuie să fie controlat la faţa locului, nu că trebuie să dovedească ulterior unde a petrecut perioada de repaus săptămânal normal.

Anul trecut, Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) a decis că Regulamentul (CE) nr. 561/2006 trebuie interpretat ca interzicând şoferilor să îşi efectueze perioada de repaus săptămânal normal în cabină, însă dorim să precizăm faptul că decizia CEJ nu prevede nicio obligaţie de a petrece repausul săptămânal normal la hotel. UNTRR apreciază ca alarmant faptul că decizia CEJ a fost luată înainte de adoptarea propunerii Comisiei Europene de revizuire a Regulamentului nr. 561/2006 şi mai ales în timp ce propunerea privind interzicerea repausului săptămânal normal în cabină se află în dezbatere la nivelul Parlamentului European şi al Consiliului European.

UNTRR solicită Guvernului României intervenţii urgente la nivel european pentru a opri aceste interpretări naţionale şi practici abuzive de control ale Franţei şi Belgiei, care nu ar trebui să solicite documente privind cazarea la hotel pentru repausul săptămânal normal efectuat de şoferii profesionişti în alte ţări.

UNTRR solicită Comisiei Europene să fie gardianul regulilor comune ale Uniunii Europene şi aplicării lor uniforme în toate statele membre UE, pentru a garanta condiţii de concurenţă corecte pentru toţi transportatorii europeni în cadrul UE.

Sorin Cehan