Press "Enter" to skip to content

Vrei să fii stagiar la Ambasadă? Iată condițiile pentru a fi admis la Madrid

APDA, 16 mai 2018 – Ambasada României în Regatul Spaniei oferă studenților, masteranzilor, doctoranzilor și absolvenţilor aflaţi la început de carieră, cetăţeni români, oportunitatea de a efectua un stagiu în cadrul Ambasadei României la Madrid. Stagiul se desfăşoară strict pe bază de voluntariat, nefiind remuneratStagiarii trebuie să îşi asigure singuri cheltuielile de întreţinere, cazare şi transport în perioada stagiului la Madrid.

Durata stagiului poate varia între 1-3 luni, fiind preferate cele pe o durată mai mare în intervalul menţionat.

Programul zilnic de derulare a stagiului este programul de lucru al misiunii diplomatice.

Cunoaşterea foarte bună a limbilor română şi spaniolă este obligatorie (scris şi vorbit).

Prin programul oferit, stagiarii se vor putea familiariza cu specificul activității diplomatice, desfășurându-și activitatea sub îndrumarea unui diplomat/consul. Activitatea stagiaruluidepinde de profilul candidatului și va fi adaptată necesităților activității diplomatice/consulare. Pe durata perioadei de stagiu sau la sfârşitul acestuia, stagiarul are posibilitatea să prezinte o lucrare de sinteză proprie, pe un subiect de interes ales împreună cu diplomatul/consulul coordonator.

Procesul de selecţie

Pentru dosarul de candidatură sunt necesare următoarele documente:

  • – Curriculum Vitae în limba română;
  • – scrisoare de motivație, în care să fie prezentat succint scopul şi obiectivele principale pentru care se solicită stagiul de pregătire (copie scanată), în limba română;
  • – scrisoare de recomandare din partea unui profesor/angajator (copie scanată) îm limba română sau limba spaniolă;
  • – carte de identitate/paşaport (copie scanată).

În cazul selecției dosarului, candidatul va fi supus unui interviu (întâlnirea va avea loc la sediul misiunii), fiind evaluat în funcție de istoricul academic/profesional și de cunoștințele de politică internă/ externă/ economică/ europeană deținute, specifice activității diplomatice.

Notă: Dosarul de candidatură va fi trimis prin e-mail la adresa madrid.comunitate@mae.ro  

Sorin Cehan